جدیدترین خبرها

سایر خبرها

صفحه از
اخبار دریافتی از سایر شرکت ها

تغییر نام نرم افزار حسابداری ارگس به باتیز

شرکت داده پردازان ارگس ، نام نرم افزار حسابداری خود را تغییر داد و نام جدید نرم افزار حسابداری خود را نرم افزار حسابداری باتیز نامید.