برای نمایش لیست اخبار در سایت یا وبلاگ خودتان کد زیر را در قالب سایت و یا وبلاگ خودتان قرار دهید

اخبار به صورت زیر در وبلاگ و یا وبسایت شما نمایش داده می شود